Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Felhasználási feltételek

Detektor Online FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK/ SZABÁLYZAT

1. Bevezetés
1.1. A Detektor Plusz Online honlapra való belépési jogosultság a belépő cég, termék vagy szolgáltatás tulajdonos (Felhasználó) a saját termékeinek, vagy szolgáltatásainak a honlapra való felrakása céljából csak a Felhasználási Feltételek /Szabályzat elfogadásával lehetséges.
1.2.Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a honlap használata a Szabályzat elfogadását jelenti.
1.3.A Detektor Plusz Online honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személynek, jogainak sérelme nélkül használható.

2. A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció
 
2.1. A Felhasználók részére az a Detektor Plusz Online az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a honlap használatát, amelynek alapfeltétele a Felhasználó általi regisztrációs lap kitöltése és, hogy a Felhasználó kizárólag valós termékeit és szolgáltatásait mutatja be a honlapon.

 
(a)       a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak és a közízlés sérelme, valamint politikai tartalmak nélkül a jelen Felhasználási feltételek/Szabályzat betartása mellett használható.
 
(b)       tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Detektor Plusz Online üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a honlap működtetését;
 
(c)       tilos a Felhasználók személyes és adatainak marketing vagy más, a honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
 
2.2. A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a honlap regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet.

2.3. A Detektor Plusz Online fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 
2.4. A regisztráció folyamata a honlap regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött jelszó útján aktiválja regisztrációját.
 
3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai
 
A honlap keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a honlap (ideértve többek közt valamennyi a honlap keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a honlap lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a honlap üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a honlap rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A detektorplusz.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain  név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a honlap nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
4. A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom
 
A honlap keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a honlap üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 
5. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak
 
5.1. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
 
5.2. A honlap oldalain megjelent tartalmakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett tartalmak nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
 
6. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése
 
Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.

1. A Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell a honlap logóját (Logó) [ez ügyben keressen bennünket az detektor@hu.inter.net e-mail címen];

2. a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;

3. a Link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;

4. a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

5. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;

6. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

9. Egyéb rendelkezések
 
9.1. A Felhasználási Feltételek elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a honlap regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével. Ezt követően az Üzemeltető a Felhasználó részére 48 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét. A Felhasználó ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját. 
 
9.2. Az Üzemeltető bármikor jogosult a felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 
9.3. A honlap határozatlan időre jön létre, és használatát mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a honlap használatát felmondani akár azonnali hatállyal is a honlap visszaélésszerű használata, vagy a Szabályzat ismételt vagy súlyos megszegése esetén. Az Üzemeltető az azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.
 
9.4. Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött honlap használati lehetőség megszűnik az alábbi esetekben:
 
(a)        felmondással, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
 
(b)       ha a Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a honlapra, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;
 
(c)        a Felhasználó halálával;
 
(d)       a Szolgáltatás megszűnésével; és
 
(e)        új Szabályzat érvénybe lépésével.
 
9.5.  Az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a honlap működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja.
 
9.6. Amennyiben a jelen Felhasználási feltétel bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő legjobb hatást vált ki.
 
9.7. A jelen Felhasználási feltétel a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Felhasználási feltétel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve - hatáskörtől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Elfogadom és regisztrálok

 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet