Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Detektív Nyílt Műhely

Detektív Nyílt Műhely

Riport Krázsik Józseffel, az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület szakmai alelnökével

A nyári szünet végeztével több oktatási Intézmény, társadalmi szervezet készül az új oktatási, képzési tanévre. Nem történik ez másként az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesületnél sem. Az Egyesület Szakmai alelnökénél érdeklődtünk.

■ Alelnök Úr! Folytatódik idén is a tavalyi tanévben méltán sikert aratott szakmai oktatás sorozat?
– Igen, idén is nagyon komoly szakmai programmal szeretnénk meglepni a tisztelt nagy­érdeműt. Idén több fiatal részvételére számítunk. Kialakítottunk egy kedvezményes részvételi programot. A hűséget, lojalitást jutalmaz­zuk. Szeretnénk minnél több hölgyet is bevonni rendezvényeinkbe.
Szeptember közepétől a „Detektív Nyílt Mű­hely” szakmai előadás sorozat újra indul szak­értők, szakspecialisták, ügyészek, ügyvédek, rendőrök, köztiszteletben álló előadók közre­működésével. Az előadássorozat fő témája a megváltozott Büntető törvénykönyv, illetve az ebből adódó egyéb változások büntető, polgári jogi vonatkozásai, gyakorlati alkalmazási fel­tételrendszere lesz.

■ Mégis mire számíthat a tisztelt érdeklődő kicsit konkrétabban?
– A magán és személyi tulajdont illetve annak védelmét fogjuk alaposan körbejárni, valamint a másik nagy terület a birtokvédelmi ügyek pro és kontra, jogi esettanulmányok, joghézagok, azok feloldásának lehetőségei lesz majd. Ter­mészetesen kriminalisztikai, kri­mi­nológiai oktatási témáink szintén várják a tisztelt érdeklődőket, hiszen a 2012-es képzési sorozatban is óriási siker volt a témával kapcsolatos előadássorozat.

■ Kinek szól az OKDE – Egyesület képzési programja?
– Mint ahogy anno az alapötletet lefektettük céljainkban, egy mindenki számára nyitott szak­mai előadás- sorozatot terveztünk. Egye­temi hallgatóktól kezdve aktív bűn­ül­dözőkön keresztül, a magánde­tektív szakma képviselőin át, a már nyugállományban lévő egy­kori detektívekig bezárólag. Szívesen várunk hétköznapi em­bereket is, csakúgy, mint újságírókat, ügyvédeket, ügyésze­ket, oknyomozó újságírókat, esetleg szaklapok szerkesztőit.
 Dr. Herold Károly az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület tiszteletbeli elnöke, Krázsik József az OKDE szakmai alelnöke és Szalóki András az OKDE alapító tagja, szakmai oktató


Dr. Bilkei Pál, szakpszichológus, kriminálpszichológus és Sallay Károly az OKDE elnöke

 


■ Nekem már sok szakmai végzettségem van, miért lenne ez a képzés számomra hasz­nos? – ilyen és ehhez hasonló kérdéssel alelnök úr nyílván találkozott már?
– A világ körülöttünk folyamatosan változik. Változnak a jogi normáink, változik gaz­dasági helyzetünk. Változnak a bűnelkö­ve­tési módok és változnak a felderítési nyílt és operatív módszerek, technikai eszközök is. Képzésünk, egy folyamatosan egymásra épülő, tervezett tematika alapján kivitelezett, oktatási évekre bontható, haladó szakmai kiképző program. A képzésünkben folyamatosan résztvevő személyek lehetőséget kapnak a tanév végén szakdolgozatírásra, majd védésre. A minősített hallgatók EU PASS irányelveknek megfelelő minősítési rendszer alapján „Detective Advanced Training”-en az elért szinten megfelelt minősítést kapnak, mely szakmai tevékeny­ségük kifejtése során a későbbiekben magas presztízs értékű elismertséggel bír számukra.
Jelenleg 10-nél kevesebb magándetektív rendelkezik az országban ilyen minősítéssel. Egy végzett tagunk augusztustól Ang­liában tevékenykedik életvitelszerűen.

■ Hol olvashatunk az Egyesület programjairól?
– Érdemes Facebook oldalunkat követni (https://www.facebook.com/kriminalisztika), ahol a hasznos információk, több hazai és nemzetközi hír, aktualitás, érdekesség és a szakmai programok folyamatos ismertetése mellett étékes nyereményjátékok is zajlanak. Aki konkrétabb dolgok iránt is érdeklődne, annak ajánlott honlapunkra látogatnia (www.okde.hu) ahol, naprakész tájékoztatást kaphat szakmai rendezvényeinkről, társadalmi tevékenységünkről, szerepvállalásunkról.

■ Mit hoz a jövő? Milyen közeli tervek vannak napirenden?
– Mindenképpen a képzést szeretnénk egyre szélesebb körben elérhetővé tenni. Fej­lesztés alatt van prevenciós (közlekedés, közbiztonság, adat-személyiségi jogi védelem) programsorozatunk óvodásoknak, óvodai pedagógusoknak, iskolásoknak és iskolás szülőknek. Terveink között szerepel a nyugdíjas korúak kiszolgáltatottságának csökkentése, tudományos, tudatos viktimológia elvek alkalmazása alapján, de ezekről a programokról egyelőre még korai lenne konkrétan nyilatkoznom. Felállítás előtt áll a tudományos kutatási és oktatási testületünk, valamint a vidéki régiók központjainak kijelölése, azok megerősítése.
Kiemelt terveink között szerepel a 2014-es évben elsősorban a vidéki pártoló tagok, rendes tagok, cégek tagságának a növekedését elősegíteni, nem elhanyagolva a budapesti szimpatizánsokkal történő kapcsolattartást sem. Külkapcsolatainkat külön szak­értő műhely koordinálja, építi. A közeljövőben kerül megrendezésre a Visegrádi (V4) Kriminalisztikai Kongresszus, melynek elsőként hazánk ad otthont, a szakmai szervezést, bonyolítást kizárólag Egyesü­le­tünk szakemberei végzik. Nem­zetközi szakmai programunk megvalósítását minden esetben a következetesen megtervezett és az Elnökség által jóváhagyott program szerint végezzük. Elsősorban Európán belül szeretnénk meghatározó szerepet betölteni a kriminalisztikai és magándetektív Egyesü­letek táborában, ugyanakkor nem zárkózunk el a tengeren túli szakmai kapcsolatok kiépítésétől, a többi legyen egyelőre titok.

■ Köszönöm a beszélgetést, a tervek megvalósulásához sok sikert kívánok!

 

H. K.

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet