Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Konferencia

Első Győri Nemzetközi Vagyonvédelmi Konferencia

 

A Győr–Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatási tagozatának kezdeményezésére 2013 november végén tartották meg az Első Győri Nemzetközi Vagyonvédelmi konferenciát. A rendezvény házigazdája
Bauer László a szolgáltatási tagozat elnökségi tagja
volt.

 

Német Ferenc és
Pintér-Péntek Imre


■ A nyitó esemény együttműködési megállapodásról szólt a Győr–Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak­mai Kamara között. A megállapodást Pintér-Péntek Imre, a GYMSKIK szolgáltatási tagozat elnöke és Német Ferenc, az SZVMSZK országos igazgatója látta el kézjegyével. A felek úgy látják, hogy az együtt­működés megbízható hátteret biztosíthat a vállalkozóknak a közös gazdasági feladatok megoldásának érdekében.


A konferencia első része:
A határon átnyúló rendészeti együttműködések témaköre

 

Rudolf Dax
a Nickelsdorfi Rend­őrkapitányság munkatársa


■ Rudolf Dax, a Nickelsdorfi Rend­őrkapitányság munkatársa mutatta be az ausztriai bűnmeg­előzési munkát. El­mondta, hogy az osztrák Bel­ügy­mi­nisz­térium Szö­vet­ségi Bűnügyi Hivatalának Bűnügyi stratégia és központi igazgatás részlegének – Bűnmegelőzés és áldozatvédelem irodája – központi bűnmegelőzési koordinációs, irányító és vezető szervezet Ausztriában. Feladatai a bűnmegelőzés, az áldozatvédelem, a nemzeti kapcsolattartás a hatóság és magánszervezetek között. Fő szakterületei: a vagyonvédelem és biztonságtechnika; a fiatalkorú bűnmegelőzés; a családon belüli erőszak megelőzése; az áldozatvédelem; a kábítószeres bűnelkövetés; a nemi indíttatású bűnözés megelőzése, bűnmegelőzése és 2013 óta az internetes bűnmegelőzés.

Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal és az ausztriai Iparkamara együttműkö­dé­sé­nek célja a bűnmegelőzési tevékenység területével kapcsolatos információk átadása az Iparkamara tagvállalkozásainak (Az Oszt­­rák Iparkamara 400 000 osztrák vállalkozást képvisel.) A 2010 januárban elindított közös „Vállalkozás biztonság” projektjük célja a bűnözés új formáinak felismerése, a védekezési stratégiák kialakítása megfelelő időben és ezen keresztül a tagvállalkozások biztonságának szavatolása. Az ide tartozó részprojektek: SMS információszolgáltatás-fejlesztés; szolgáltatási és kommunikációs offenzíva; üzletági csomagok (pl. benzinkutak biztonsága); biztonsági offenzíva az osztrák ékszerüzleteknek; objektumbiztonság – Online-Tanácsadás (biztonságban otthon); riasztóberendezés telepítés; irányelv-ismeretterjesztő könyvek kiadása; biztonság az osztrák lottó terjesztőpartnereinél; számítástechnikai biztonság; nemzetközi gazdasági bűnözés; Internetes bűnözésről szóló brosúra (Meg­jelenés 2013–2014. év eleje); biztonsági és vészhelyzeti alkalmazás a vállalkozásoknak.

Az „Állampolgári részvétel – Biztonságos te­lepülés” projekt célja a lakosság/települések érzékennyé tétele az aktuális bűnözési fejleményekre, a tényleges bűnözés csökkentése és a bűnelkövetők felderítése volt.
A projekt keretében kidolgozták, hogy online felületen lehetőség legyen a gyanús észlelések rendőrségre való bejelentésére, a bűncselekmények teljesen automata, nap­rakész, anonim, grafikus megjelenítésére, valamint a lakosság megfelelő bűn­megelőzési tanácsokkal való ellátására.

■ Az utazó bűnözés helyzete, a határon átnyúló együttműködés lehetőségei témában Dr. Both Péter rendőrkapitány (Szlo­vákia) tartott előadást, amelyben elmondta, hogy a schengeni határhelyzet változását követően új bűnözési formákkal kellett szembenéznie a bűnmegelőzésnek. Kie­mel­kedő az utazó bűnözéssel – távol a lakhelytől – elkövetett bűncselekmények száma. Az előadó úgy látja, hogy szükséges a rendőri szervek részére a kölcsönös oktatás a partneri országok megfelelő jogszabályi területeiről, valamint a rendszeres információcsere.

 

Végső Attila
Győr-Moson-Sop­ron Megyei Rendőr Főkapitányság
Köz­rendvédelmi osztály­vezető


■ Végső Attila Győr-Moson-Sop­ron Megyei Rendőr Főkapitányság Köz­rendvédelmi osztály­vezető: „A Ha­táron átnyúló ren­dé­szeti együtt­műkö­dések – A rendőrség és a magánbiztonsági vállalkozások együttműködési lehetőségei” témájú elő-adásában bemutatta a határon átnyúló rendőri együttműködés jogi hátterét szabályozó törvényeket.


A rendezvény második része:
A vagyonvédelmi vállalkozásokkal szemben támasztott követelmények

■ Nyéki Dávid magánbiztonsági szakértő: „A magánbiztonsági szektor meg­érett a változásra, problémáink kulcsa a kezünkben van” című tanulmányát mutatta be. (Lapunk 14–15. oldalán olvasható)
 

Szekér Péter
Mercedes-Benz biztonsági igazgató


■ Szekér Péter, Mercedes-Benz biztonsági igazgató: „Az üzembiztonsági szakterület sok­szí­nűsége” című elő­adásában mutatta be a kecskeméti új Mercedes gyár biztonsági feladatainak kidolgozását és működtetését, a létesítmény létrehozásának első pillanatától kezdve.

 

Kőhalmi Péter
Audi Hungária Motor Kft. biztonsági menedzsment vezetője


■ Kőhalmi Péter, Audi Hungária Motor Kft. biztonsági menedzsment vezetője: „Elvárások külső beszállítókkal szemben vagyonvédelmi szempontból” című előadásában elmondta, hogy a VW konszern legszigorúbban őrzött telephelye a székesfehérvári üzem, ami abból adódik, hogy a vámszabad terület megszűnésével az ügyvezetés meghagyta az évek során kialakult szigorú rezsimszabályokat. A gyár alapterülete 4 951 000 m2, eb­ből a beépített terület 654 473 m2. Az objektum nagysága miatt szervezetüknek igen összetett biztonsági feladatoknak kell megfelelnie.

 

Dr. Füzessy István
az Első Ma­gyar Pol­gári Bizton­ságvédelmi Klaszter elnöke


■ Dr. Füzessy István, az Első Ma­gyar Pol­gári Bizton­ságvédelmi Klaszter elnöke: „Biz­­ton­ságvédelmi és autóipari klaszterek együttmű­kö­dé­sé­nek lehetőségei hazai és nemzetközi téren” című előadásában elmondta, hogy fő céljuk a gazdasági lehetőségek fejlesztése, támogatása és kialakítása, a klasztermozgalomban rejlő lehetőségek hasznosítása a biztonsági iparág területén, az országonként eltérő szer­ve­ződésű és szabályozású nemzetközi biztonsági piaci lehetőségek fejlesztése, elő­írások és szabályzók egységesítése, a komplex értelmezések, együttműködések és kapcsolatok építése.


A rendezvény harmadik része:
Biztonságtechnika

 

Fehér András
mér­nök-közgazdász, Óbudai Egye­tem,
Bánki Donát Gé­pész és Biztonság­technikai Mérnöki Kar,
ABI Intézet­igaz­gató


■ Fehér András, mér­nök-közgazdász, Óbudai Egye­tem, Bánki Donát Gé­pész és Biztonság­technikai Mérnöki Kar, ABI Intézet­igaz­gató – bemutatta az Intézetet, melynek szakterületei a biztonsági auditok; tanácsadás; koncepció kidolgozás; publikáció; előadás; oktatás; valamint tesztek, minősítések készítése.

 

Otti Csaba
mérnök-közgazdász,
magánbiztonsági szakértő


■ Otti Csaba, mérnök-közgazdász, magánbiztonsági szakértő:„Tesztelések szükségessége a biztonságtechnikában, ezen belül a biometrikus eszközöknél” témájú előadásában arról szólt, hogy a technológia gyors fejlődése, változása megelőzi a megrendelői, felhasználói tudást. Az előadó úgy látja, hogy a gyártói tájékoztatás gyakorlatilag a termékeladást támogatja, és ezért a vásárló megfelelő ismeretek nélkül nem kerülhet objektív döntési helyzetbe. Hiteles ellen­őrző és minősítő intézet szakmai auditjai valós igényekre valós megoldásokat adhatnak.

 

Fekete Csa­ba
az LH Pa­tent Kft. ügyvezetője


■ A konferencia zárásaként Fekete Csa­ba ügyvezető, LH Pa­tent Kft. ügyvezetője „A jövő távfelügyelete” témában tartott „jövőbemutató” előadást.

 

 

K. M.

 

 

 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet