Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Cégbemutató / Castrum Sec Kft.

Biztonság keleten és nyugaton – A Castrum cégcsoport

 


 

2015-ös, közel 1,5 milliárdos árbevételével a Castrum cégcsoport végérvényesen belépett a hazai biztonságtechnikai szakma nagyjai közé. Hosszú út vezetett idáig, hiszen a cég jövőre ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, immáron négy telephelyen. Cikkünkben többek között áttekintjük a cégcsoport jelentősebb eredményeit, s a három ügyvezetőt is megszólaltatjuk, akikkel a szeptemberi SecuriForum kiállításon találkoztunk.

A Castrum cégcsoport története 1997-ben kezdődött, amikor megalakult a Castrum Security, mely Vas megyében vállalt kisebb-nagyobb kivitelezési munkákat a biztonságtechnika területén. A kezdeti időszakot követően a cég mind létszámban, mind munkákban dinamikusan növekedett, s tíz évvel a megalakulása után a Bosch Security Systems egyik legjelentősebb magyarországi partnerévé vált – immáron Castrum Sec Kft. néven. A kezdetben kisebb vagyonvédelmi rendszereket kivitelező vállalkozás a kétezres évek közepére, régiós szinten mind a vi­deo­rendszerek, mind a tűzjelző rendszerek terén jelentős tervező- és kivitelező szakcéggé vált.
 


 

Ez idő alatt, a 2008-as események miatt, a ha­zai biztonságtechnikai szakma is jelen­tő­sen át­rendeződött, melynek – többek között – az lett az eredménye, hogy a Bosch Biz­ton­ság­tech­ni­kai projekt üzletága meg­szűnt, a vezetők pedig úgy határoztak, hogy a Bosch által a szakmában képviselt mi­nő­séget és értékeket továbbra is szeretnék szolgáltatni a piac számára, így 2011-ben megalakult a Castrum Pro Kft., budapesti telephellyel.

A Castrum Pro Kft. és a Castrum Sec Kft. létrejöttével született meg a Castrum cégcsoport, mely mára az ország egyik jelentős gyen­geáramú kivitelezőjévé vált – tagja a Bosch Security Systems partnerprogramnak (a program tagjai azon minősített Bosch-partnerek, akik szakmai tudásuk legjavával garan­tálják a hagyományosan kiváló Bosch minőséget), Siemens rendszerházi partner, s a hazai kameragyártó vállalat, az Intellio Techno­logies Zrt. legnagyobb magyarországi rendszerintegrátora. A Castrum cégcsoport kiemelkedő referenciákkal büszkélkedhet videorendszerek, tűzjelző rendszerek, vészhangosító rendszerek, beléptetőrendszerek és behatolásjelző rendszerek területén, s komoly szakmai múlttal rendelkezik telekommunikációs- és egyéb IT megoldások megvalósításában is.

2012-ben Szombathelyen elkészült a Castrum Sec Kft. impozáns székhelye. Az épület futurisztikus dizájnja mellett innovatív megoldásokkal, energiahatékony alkalmazásokkal és egyedi biztonságtechnikai rendszerekkel van felvértezve. Az elmúlt években több magyarországi beruházás előkészítő bemutatóját is itt bonyolította le a gyártó, Bosch Security Sys­tems magyarországi képviselete, mint pl.: a LEGO számára, de több neves vállalat vezetője személyesen is meglátogatta a bemutatófunkciókat is ellátó telephelyet, így a Bosch, az EGIS, a Flextronics, a GYSEV vagy a T-Sys­tems képviselői.

A Castrum Pro Kft. budapesti irodája a Bosch im­pozáns, budapesti székházának szomszéd­sá­gá­ban található, amely megkönnyíti a német gyártó munkatársaival fennálló szoros kapcsolat ápolását is.

A két fő bástya, Budapest és Szombathely mel­lett a cégcsoport irodát tart fenn Ta­ta­bá­nyán és Kecskeméten is, így az ország teljes területét könnyedén le tudja fedni, amire szükség is van, hiszen a Castrum csoport tekintélyes referencialistája földrajzi szempontból is szerteágazó.

A magyarországi autópályák közül a cég építette és felügyeli az M0-ás, az M1-es, az M3-as, az M6-os, az M7-es, az M30-as, az M31-es, az M35-ös, az M43-as, az M70-es, az M85-ös és az M86-os autópályák for­ga­lom­fi­gyelő és balesetmegelőző ka­me­ra­rendsze­reit. Emellett az ország 24 települése térfigyelő rendszerének szállítója és/vagy üzemeltetője, többek között, Székesfehérváron, Tata­bányán, Körmenden, Szombat­helyen, Tiszaújvárosban, Nyergesúj­falun és Makón.
 


 

Emellett legjelentősebb referenciák (a teljesség igénye nélkül):

 • GYSEV és ENYKK közlekedési társaságok térfigyelő rendszerei
 • Mer­cedes-Benz Manufacturing Hungary, Kecs­kemét
 • Körmend Városi Sport­csar­nok
 • Egis Nyrt. – Körmend
 • A magyarországi Bosch cso­port új, központi irodaháza – Budapest
 • art’otel Budapest****
 • River Estates Irodaház – Budapest
 • Opel Magyar­or­szág – Szentgotthárd
 • Sorsok Háza Európai Oktatási Központ – Budapest
 • Hotel Füred****
 • BPW-Hungária Kft.


A Castrum csoport munkatársai – akiknek szá­ma 2016-ban már megközelíti az 50 főt – a biztonságtechnikai projektek területén, nagyvállalati kör­nyezetben megszerzett évtizedes ta­pasz­ta­lattal bírnak. Kompetenciáik a cég projektjeiben fontos szerepet töltenek be. Ennek köszön­hető, hogy a vállalat számára minden elvállalt projekt kiemelt és reprezentatív.


A Castrum Security-t 1997-ben megalapító Hubay Pál idejét nap­jainkban többek között a cégcsoport stra­tégiai vezetése köti le.

DetektorPlusz: 20 év nagy idő műszaki szempontból, mi változott meg a biztonságtechnikai szakmában ez idő alatt?

  Hubay Pál: A partnerek tekintetében nem sok, a kezdetektől fogva ragaszkodtunk a minőségi munkához, s ennek piaca gyakorlatilag állandó. A technika természetesen óriási fejlődésen ment keresztül, leginkább a videorendszerek te­rületén, ami a legjelentősebb szakterületünk.


A Castrum mindig is híve volt az innovációnak?

– Igen, mindig különös figyelmet fordítottunk a legmodernebb technológiák alkalmazására. Ennek érdekében rendszeresen látogatjuk a szakmai konferenciákat belföldön és külföldön is. Rendszeresen felkeressük Essent, többször meglátogattuk az IFSEC kiállítást és fő partnereink rendezvényein is rendszeresen részt veszünk. Az innovációra remek példa, hogy a 2007-ben átadott Kőröshegyi viadukt kamerarendszerét már IP alapú technológiával valósítottuk meg.


Ez az igen reprezentatív és jelentős projekt problémamentesen tudott megvalósulni egy viszonylag új technológiával is?

– Úgy gondolom, hogy pont az az egyik legnagyobb erényünk, hogy nem hátrálunk meg attól, ha egy-egy új technológiát elsőként kell alkalmaznunk. Az évek során ennek köszönhetően méltán szereztünk hírnevet partnereink körében, s az egyik ilyen – különösen szoros kapcsolatot ápoló – vállalat szem­szö­gé­ből látta meg bennünk a még nagyobb üzleti potenciált Czvitkovics László tulajdonostársam, aki végérvényesen 2008-ban csat­lakozott a Cast­rum csoporthoz.
 

  Czvitkovics László


Ezek szerint, ha lehet így fogalmazni, László nagyjából „fél­időben szállt be a meccsbe”.

– Valójában már 2002 óta intenzíven folyt a munka közöttünk, s Laci ezalatt elhitette velünk, hogy sokkal többre vagyunk hivatottak. Új dimenziókat nyitott az értékesítésben a Castrum Sec számára, s úgy gondolom az idő őt igazolta.


Hogyan oszlik meg a munka a két ügy­ve­zető között?

– Laci elsősorban kifelé figyel, s az értékesítés vezetésén fáradozik, jómagam pedig a cég belső folyamatait szervezem és ellen­őr­zöm, tehát a projektek megvalósítását és a minőségét felügyelem.


A budapesti irodával egyetemben közel félszáz ember munkáját kell irányítani a tulajdonosoknak. Hogyan tud egy ekkora szervezet úgy működni hatékonyan, hogy közben kivétel nélkül magas minőségi elvárásoknak is meg kell felelnie a partnerei felé?

– Ahogy az elején is elhangzott, hosszú utat tett meg a cég, míg idáig eljutott. A hatékonyságunkat annak köszönhetjük, hogy mindig lépésről-lépésre építkeztünk. Sosem akartunk túl nagyot ugrani, s ezzel kihagyni esetlegesen egy-egy stádiumot. Ennek a folyamatnak a része, hogy hamarosan a cégcsoport bevezeti saját vállalatirányítási rendszerét.


Czvitkovics Lászlótól azt kérdeztük meg, hogy szerinte mi az a három lényeges pont, ami a siker kulcsává vált az elmúlt években?

Czvitkovics László: Különösen fontos számunkra a megkülönböztetett figyelem ügyfeleink irányába. Ezt természetesen csak profi műszaki- és gazdasági háttérrel lehet fenntartani, aminek alapfeltétele a csúcstechnológiát gyártó beszállítói háttér.


Szabó Tibor a Bosch Biztonságtechnika projekt üzletágának utolsó magyarországi vezetője ma a Castrum Pro Kft. ügy­vezető igazgatójaként képviseli a német gyártót a piacon.

DetektorPlusz: Mennyiben sikerült örökölni az ügyfelek szemében a Bosch márkanév sugározta magas minőséget?

  Szabó Tibor: Az elmúlt 5 év sikerei igazolják, hogy a német gyártónál elsajátított filozófia jól alkalmazható a KKV-s környezetben is.


Ezt gondolom egy árnyalatnyival flexibilisebb hozzáállással kellett megfűszerezni.

– Igen, nagyfokú érzékenység szükséges a tekintetben, hogy mit és milyen szigorral alkalmazunk. A rugalmasság és a gyors alkalmazkodás a piaci igényekhez előny lehet, egy dinamikusan fejlődő vállalkozás számára.


Mit jelent ez terméktámogatás terén? Az olcsóbb termékeknek is van helye a Castrum raktárainak polcain?

– Alapvető elvárás önmagunkkal szemben, hogy az általunk képviselt gyártmányok esetében kiemelkedő szakmai kompetenciával rendelkezzünk. Ezt reálisan csak limitált számú gyártó esetében lehet vállalni és ezek számunkra továbbra is a közép- és felső kategóriába tartozó megoldások. Igyekszünk azzal is megkülönböztetni magunkat a piacon, hogy az alacsony minőségi szintet jelentő szegmenst nem tekintjük stratégiai iránynak.


Tehát a Castrum nem akar mindenhez érteni: csak pár gyártó termékeit alkalmazza, azokat viszont profi módon ismeri.

– Igen, ez így igaz. Az általunk megvalósított megoldások hűen tükrözik a nagy gyártókkal való szoros együttműködést, sokrétű támogatást, melyeknek végeredménye egy jól kivitelezett, homogén, de ugyanakkor nyitott műszaki tartalom.


Mekkora igény van erre a piacon?

– Több referenciánk is jó példája annak, hogy erre igenis van igény és ha az ügyfél a másik oldalon objektivitást és szakmaiságot tapasztal, kész­séggel áldoz időt és fáradtságot az együtt­működésre. Ebben nagy segítségünkre van társam, Leipold Zoltán műszaki ve­ze­tő is, aki több évtizedes, nagy projektek levezénylésében szer­zett múltjával irányítja szak­­mai mű­kö­dé­­sün­ket.

  Leipold Zoltán műszaki ve­ze­tő


Ezt viszont csak egy igen színvonalas szakmai stábbal lehet megvalósítani.

– Nagy felelősségünk, hogy a potenciális ügyfelek számára ismertessük az elérhető és reálisan elvárható biztonságtechnikai megoldásokat. Ennek legfőbb eszköze az intenzív konzultáció, az igények feltárása, melyek viszont alapvetően közvetlen kapcsolat megléte esetén lehetségesek. Ennek érdekében az értékesítésben dolgozó minden munkatársunk a végfelhasználót érintő üzletfejlesztésen munkálkodik, hiszen az építőipar – mint tudjuk – ennek nem feltétlenül a legideálisabb fóruma. Ezen túlmenően mérnökeink nagy gondossággal végzik el tervezői feladatainkat is, hogy ezek is az igényes és pontos kivitelezést szolgálhassák, valamint a minőségi tervezési munka iránti igényt erősítsék.


Pedig egy biztonságtechnikai integrátorcégnek az elsődleges felvevőpiaca az építőipar szokott lenni. Akkor hol van a Castrum Pro Kft. primer fóruma?

– Ennek érdekében szerveztük meg hagyományteremtő céllal tavaszi, tematikus szakmai napunkat, melynek az elkövetkező években is lesz folytatása. Ezen túlmenően rendszeresen részt veszünk régiós rendezvényeken, szakmai előadásokat tartunk adott célcsoportok számára. Örömünkre szolgál, hogy a SecuriForum mindezek kombinációjára lehetőséget teremtett, így részvételünk nem is volt kérdéses.


Kívánunk további hasonló sikereket a jövőben, s reméljük, hogy 2017-ben is találkozunk a Castrum standjával ugyanitt.

 

 

 

 

 

 

 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet