Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Hírarchívum

A Kormány 162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelete a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1. § E rendelet alkalmazásában:

1. rezsióradíj: a vagyonvédelmet ellátó vállalkozás által vagyonvédelmi feladat elvégzéséhez szükséges, egy munkaórára vetített minimális költsége,

2. vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenység: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek szervezésével és irányításával összefüggő tevékenység.


2. § (1) A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: Kamara) a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (a továbbiakban: MBÁPB) közösen minden év február 1-jéig elkészíti a rezsióradíj mértékére vonatkozó együttes javaslatát (a továbbiakban: javaslat).

(2) A javaslat elkészítésekor figyelembe kell venni a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) éves infláció mértékéről szóló ajánlását.

(3) A javaslat elkészítése során nem vehető figyelembe

a) a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, ruházat költsége,
b) a működési engedélyhez kapcsolódó díj, valamint
c) a felelősségbiztosítással járó költség.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a vállalkozások tényadataiból egy munkaórára számított értéket, amely magába foglalja

aa) az alapbért,
ab) a műszak pótlékot,
ac) a távolléti díjat,
ad) a foglalkoztatói járulékot,
ae) az aa)–ad) pontokban foglaltak adminisztrációs költségeit,
b) szöveges indokolást.


3. § (1) Ha a miniszter egyetért a javaslatban foglaltakkal, úgy a rendelet előkészítése során figyelembe veszi a javaslatban foglaltakat, további egyeztetéseket nem kezdeményez.

(2) Ha a miniszter nem ért egyet a javaslatban foglaltakkal, úgy az észrevételeivel ellátott javaslatot átdolgozásra megküldi a Kamara és az MBÁPB részére.

(3) A Kamara és az MBÁPB közösen a (2) bekezdésben meghatározott észrevételek alapján a javaslatot módosíthatják.
A módosított javaslatot közösen 5 napon belül felterjesztik ismételten a miniszter részére.

(4) Ha a Kamara és az MBÁPB egyeztetése nem vezet eredményre, úgy a saját módosító javaslatukat külön-külön, 5 napon belül felterjesztik a miniszternek azzal a tájékoztatással, hogy mely indokok alapján nem támogatják egymás javaslatát.


4. § (1) Ha a Kamara és az MBÁPB határidőben nem terjeszt fel közös javaslatot vagy közös módosított javaslatot, vagy a közös módosított javaslatban, vagy a külön felterjesztett saját javaslatban foglaltakkal nem ért egyet a miniszter, úgy a tárgyévre vonatkozó rezsióradíjat megállapító rendelet előkészítésekor a KSH által meghatározott éves inflációs rátát figyelembe veheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a miniszter egyeztetést kezdeményezhet.


5. § A miniszter legkésőbb minden év április 1-jéig lezárja az adott évre megállapított rezsióradíj mértékére vonatkozó egyeztetési eljárást.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. (2014. 08. 08.)


7. § (1) A Kamara és az MBÁPB 2014-ben a 2. § szerinti javaslatát e rendelet kihirdetését követő 30 napon belül megküldi a miniszternek.

(2) Ha 2014-ben a Kamara és az MBÁPB az (1) bekezdésben meghatározott határidőben nem terjeszti fel a közös javaslatát, úgy a miniszter a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény szerinti társadalmi egyeztetés során bevonja a magánbiztonsági ágazatban tevékenykedő szervezeteket is a rezsióradíj mértékének megállapításába, és a beérkezett javaslatok mérlegelése után állapítja meg a 2014-re vonatkozó minimális rezsióradíjat.

(3) Ha 2014-ben a Kamara és az MBÁPB közösen felterjesztett javaslatában vagy a külön felterjesztett saját javaslatban foglaltakkal a miniszter nem ért egyet, úgy azt mérlegeli a 2014-re vonatkozó minimális rezsióradíj megállapítása során.

 

 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

 

 

 

2014.07.09 15:00:49   |   Vissza

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet