Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

WT-Projekt

Kontextus és viselkedés elemzésre alapuló ipari biztonságtechnikai rendszerszertechnológia kutatás-fejlesztése

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásában, az AS Solutions Kft. és a WT-Project Szolgáltató Kft. által közösen megvalósult „Kontextus és viselkedés elemzésre alapuló ipari biztonságtechnikai rendszerszertechnológia kutatás-fejlesztése” projekt célul tűzte ki, hogy létrehoz egy olyan biztonságtechnikai rendszert, mely emelt szintű értéknövelt szolgáltatások nyújtására képes. A projekt során ki lettek alakítva az ehhez szükséges elemek, integrálva napjaink innovatív technológiai eredményeit.
A rendszer kiaknázza a nagy pontosságú helymeghatározás, a képi személydetekció, valamint a viselkedés és kontextusdetektálás által nyújtott funkciókat és azokat többek között a mobil eszközön megvalósított kiterjesztett megjelenítés formájában biztosítja a biztonságtechnikai prototípusrendszerben.


A kapcsolódó kutatási feladatok megoldásának eredményeképpen a projekt a kitűzött célokat maradéktalanul teljesítette. A projekt a feladatok megvalósítása kapcsán kutatásokat végzett a kapcsolódó témákban, valamint a kutatások eredményét beépítette a prototípusrendszerbe, ami valós környezetben valósítja meg és demonstrálja a biztonságtechnikai rendszer szolgáltatásait.
A biztonságtechnikai rendszer által nyújtott szolgáltatások alkalmasak nagy számú ember és eszköz nyomon követésére és felügyeletére.
A szolgáltatások megvalósításához a projektben létrehoztuk a személyek és eszközök nyomon követésére és felügyeletére alkalmas infrastrukturális horgonypont, valamint címke eszközöket,
melyek alapvető információkat gyűjtenek a megfigyelések kontextusáról, valamint elvégzik a nagy pontosságú helymeghatározáshoz
szükséges adatok gyűjtését. (1. kép)


A helymeghatározás uwb (ultra-wide band) rádiós technológián került megvalósításra, oly módon, hogy a szükséges eszközök kiépítése lehetővé tegye a gyors telepítést. Ennek érdekében kidolgoztuk a beérkezési időkülönbségalapú helymeghatározási módszert. A módszer a beérkezési idők mérésére szolgáló lokális órák szinkronizálását egyéb beiktatott technológiai elemek nélkül, vezeték nélküli kommunikáció felhasználásával, algoritmikusan végzi el, ezért nem igényli a horgonypont-vevőegységek vezetékes szinkronizálását. Gyakorlati tapasztalatok alapján a helymeghatározás jellemzően 20 cm-es pontosságú.
A projekt részeként valósult meg az uwb technológián működő adataggregáció. Az aggregációs protokoll kidolgozása teljes mértékben a projekt eredménye. Réselt megvalósítása segítségével lehetővé teszi a megbízható és kalkulálható késleltetésű adatátvitelt a központi kiszolgáló részére. A nyomon követett személyek által viselt címkék segítségével gyűjtött adatok lehetővé teszik a viselkedés- és kontextusdetektálást is, mely adott esetekben figyelmeztetheti a biztonsági személyzetet az egyes vészhelyzetekre. (2. kép)


A rendszer infrastrukturális része a kameramegfigyelő rendszer, mely adatait a rendszer folyamatosan feldolgozza, és detektálja a képeken látható személyeket. Segítségével az azonosított személyek és eszközök a kiépített kamerarendszer segítségével is nyomon követhetők, ugyanakkor az azonosítócímke nélküli személyek is azonosíthatók a rendszerben.
A rendszer szolgáltatásai két felületen keresztül érhetők el. A központi felügyeleti interfész lehetőséget teremt a teljes terület és kameraképek áttekintésére, fogadja a rendszer által detektált eseményeket, riasztásokat. A mobil felügyeleti interfész a legszükségesebb járőrfeladatokhoz nyújt segítséget, ugyanakkor integrálja a kiterjesztett valóságalapú megjelenítést, mely a mobiltelefon kamer a képére vetíti a szükséges információkat,személyeket, helyhez kötött infrastrukturális elemeket. (3. kép)

A projekt eredményeéppen létrejött prototípusrendszer teljes funkcionalitással került megvalósításra, mely magába foglalja a teljes életciklusát a rendszer telepítésétől, a konfiguráción keresztül a működtetésig és felügyeletig. A projekt keretében elkészítettük a teljes rendszer telepítési és konfigurációs, valamint felhasználói kézikönyvét is. (4. kép)
A rendszer lehetővé teszi felhasználók számára, hogy a megfigyelési terület térképén folyamatosan nyomon kövessék a személyeket és eszközöket a hozzájuk rendelt címkék, valamint a kameramegfigyelési rendszer segítségével. A személyek automatikus és manuális riasztásokat küldhetnek, valamint a rendszer figyelmeztet a tiltott helyen való illetéktelen tartózkodásra,
azonosító címke nélkül tartózkodó személyekre. Az alkalmazás mindezek mellett felügyeli a rendszer helyes és megbízható működését.
Az integrált adminisztráció lehetővé teszi a személyek és tárgyak gyors regisztrálását, csoportba, valamint zónához rendelését, így támogatva a felhasználási esetek széles skáláját. (5. kép)

WT-Project Szolgáltató Kft.
1116 Budapest, Kondorfa utca 6/B.
Tel.: (06 1) 208 1193
e-mail: info@wt-project.hu
web: www.wt-project.hu

 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet