Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Tájékozott biztonsági vezető kalandjai

Tájékozott biztonsági vezető kalandjai

Vírusok, betegségek…

Elfogadjuk, vagy sem, de a járványok, betegségek mindig is nagy hatással voltak ránk, emberekre. A globális információk, a globális utazási lehetőségek megteremtik a globális betegségek, járványoknlehetőségét. A többi pedig már csak az időjárás és a természet döntésén múlik.

Tájékozott Biztonsági Vezető látta, hogy milyen intenzív biztonsági intézkedéshalmaz bevezetése, folyamatos fenntartása szükséges a betegségek okozta legsúlyosabb következmények csökkentése, és – bár az emberi egészség, az élet mindennél fontosabb – a súlyos gazdasági következmények lehetséges csökkentése érdekében.

Sokan nem is gondolnak arra, hogy egy ilyen egészségügyi vészhelyzet nem csak az orvosokat, ápolókat, általában az egészségügyben dolgozókat állítja embert próbáló feladatok elé, hanem – gondoljunk csak a karanténok őrzésére, mint a legnyilvánvalóbb feladatra – a biztonságért felelősöket is. 

Rendkívüli feladatai vannak a gyógyítómunka békéjét, nyugalmát megőrizni hivatott, a fertőzések terjedését fizikailag meggátló, a pánikba esett emberek irracionális viselkedését megfékezni képes embereknek, erőknek. Tájékozott Biztonsági Vezető először a „Vesztegzár a Grand Hotelben” című örökbecsű P. Howard regényben olvasott/ hallott olyan egészségügyi vészhelyzetről, amely a biztonsági erők beavatkozását igényelte.
Rejtő Jenő nem tudni, hol tapasztalta meg a hasonlót, de életszerűen írta le a „se ki, se be” állapotot.
A szögesdrótból készült kihúzható kerítés, az annak mentén járőröző katonák, a figyelmeztető lövések a kijönni szándékozók felé… Mintha egy márciusi tv-híradót nézett volna a 90 évvel ezelőtt íródott regény szerzője. Vannak dolgok, amelyek nem változnak.

Ha világossá válik az emberek számára, hogy miképpen kerülhető el a baj, tűzzel-vassal meg kell akadályozni azon körülmények
bekövetkeztét, amelyek fokozhatják azt.
Ennek jogszabályi alapjait minden demokráciában megteremtették, jogsértésnek nyilvánítva a szabályokat áthágni, kijátszani szándékozókat. A jogszabályok betartása, védelme érdekében eljárók szerepe azonban nehezebb, mint általában, részben a már említett pánik miatt, részben pedig azért, mert nekik is alkalmazniuk kell azokat az egyéni védőeszközöket, amelyek a fertőzés elkerülésére szolgálnak. („Persze nem minden betegség von maga után ilyen súlyos következményeket…” – jutott eszébe Tájékozott Biztonsági Vezetőnek egy – a rendszerváltás idejére datálható történet. Mindenhol vannak beteg emberek, akik különböző, gyakran csak az elméjükben lezajlott események miatt zaklatják a hatóságokat.

Anno ezt „állampolgári bejelentésnek” hívták, és főszabály szerint, ha a delikvens nem volt ön- és közveszélyes, levélben kellett értesíteni őt arról, hogy a hatóság mindent megtesz a nyugalma érdekében. Az idős hölgy bejelentő azzal zaklatta a kerületi kapitányság bűnüldözési nyomozóit, hogy orosz katonák járkálnak be a lakásába éjjelente, amikor pedig fölébred erre, eltűnnek.
Kérte, hogy szüntessék meg a rendőrök ezt az állapotot, amely nagyon zavarja őt, azonban tehetetlen ellenük, mert hát mégiscsak a Vörös Hadsereg… Az ügyben eljáró nyomozó úgy gondolta, a legjobb megoldás, ha a válaszlevélben ígéretet tesz: „Intézkedtünk, hogy a továbbiakban az orosz katonák ne zavarják éjszakai pihenését, eltávolítottuk őket az országból.” És mit ad Isten, 1-2 hónap múlva úgy is lett.

Az addig notórius levélíró soha többet nem zaklatta a rendőröket… Ha ilyen dolgokat is képesek elintézni…?!)
Ez a járvány egy tanulsággal mindenképp szolgál, bár még nem látni a végét: Új megoldásokat, új lehetőségeket, új hősöket láthat mindenki maga körül; az új félelmek pedig legyőzhetők.

Mi magyarok pedig fegyelmezettebbeknek bizonyultunk minden előzetes várakozásnál.


Balogh Gábor, biztonsági vezetô 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet