Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Z&Z CIKK ÉS HIRD AMI ELROMLIK

Ami elromolhat, az el is romlik – akkor is, ha fontos, hogy mindig menjen – 2. rész
Üzletmenet-folytonosság és a fémdetektor berendezések

A védett létesítmények kapuinál kialakított ellenőrző-áteresztő pontok feladata a biztonsági, a vagyonvédelmi, vagy az üzletmenetfolytonossági okokból végrehajtott állandó jellegű szűrés és ellenőrzés.
Az alkalmazott biztonságtechnika megbízhatósága és minősége kulcsfontosságú az ellenőrzőpontok, de így az őrzött objektumok
folyamatos üzemelésében is, hiszen akár egyetlen apró alkatrész meghibásodása már az egész rendszer működésképtelenségét is
okozhatja. A berendezések összessége is képezi a stabil védelmi vonalat, amely az őrzött terület védelmi sterilitását biztosítja a nap 24 órájában.

Az ellenőrzőpontokon használt berendezések a belépő személyek átvizsgálására szolgáló fémdetektor kapuk, a csomagok, táskák, küldemények, szállítmányok átvizsgálására szolgáló csomagröntgenek, valamint olyan kiegészítő eszközök, amelyek a speciális keresést és azonosítást támogatják. Ezen eszközök megbízható működése elengedhetetlen ahhoz, hogy az őrzött objektum folyamatosan üzemelhessen, vagyis biztonsággal elláthassa rendeltetését, funkcióját.
Ha a védett létesítményekbe belépők, vagy például – kármegelőzés érdekében – az objektumokból kilépők átvizsgálását célzó vizsgálatokra van szükség, akkor a fémdetektorkapu az egyik legfontosabb berendezés az ellenőrző pontokon. A kézi átvizsgálással, a „kutatással” szemben, a fémérzékelő kapu használata gyorsabb, diszkrétebb, és stabilabb ellenőrzést tesz lehetővé.

FÉMÉRZÉKELŐK FEJLŐDÉSE
Az II. világháborút követően a fémérzékelők fejlődése felgyorsult, mivel a hadszíntereken millió szám maradtak lőszerek, lövedékek és egyéb robbanóanyagok.
Az 1950-es évektől eredeztethető a nem katonai célú fémkeresés és detektálás. A későbbi fejlesztési igényeket már főként a repülésbiztonsági, valamint a kiemelten védett létesítményekkel kapcsolatos elvárások növelték. Az elsőgenerációs, pusztán hang- és egyszerű fényjelzéssel működő fémdetektoroktól mára eljutottunk a többfunkciós, tárgyakat és személyeket is megjegyző és megkülönböztető beltéri vagy kültéri, vandálvédett, egyedül vagy rendszerben, többféle hang-, fény- és átjelzéssel működő, akár
csak minimális fémtartalommal rendelkező tárgyakat vagy radioaktív anyagokat is felismerni képes berendezésekig.

FÉMDETEKTOR MŰKÖDÉSE
A fémdetektor működési elvének alapjait James Clark Maxwell kutatásai az 1800-as évek második felében alapozták meg. Maxwell azt vizsgálta, hogy a mágnesesség és az elektromosság között milyen összefüggés van. Amikor elektromos impulzust küldünk egy huzaltekercsbe, az mágneses mezőt hoz létre. Amikor egy fémtárgy kerül ebbe a mezőbe, az egy másik huzaltekercs segítségével felismerhető. Az impulzusok méretével, időzítésével és a tekercsek elhelyezkedésének jellemzőiből lehet következtetni a tárgy elhelyezkedésére, méretére. Tehát a fémdetektorkapuk általában impulzusindukciós-teret használnak.
Az impulzusok által generált mágneses terek kitöltik az átjárót. Az ellenőrzött személy áthalad a kapun, miközben a nála lévő fémtárgyak megbontják, visszaverik a mezőt, amit a vevőtekercsek érzékelnek és feldolgoznak. Ez a nagyon finoman hangolt mező a fémdetektorkapu lelke.
A fejlesztőmérnökök folyamatosan azon dolgoznak, hogy érzékenységben minél pontosabban lehessen beállítani a kapukat, illetve a különböző elektromágnes zajokra, zavaró tényezőkre immunissá tegyék az eszközöket. Ez nem egyszerű feladat, nagyon komoly laboratóriumi vizsgálatok és fejlesztések szükségesek a jól kalibrált, zavaró tényezőkre immunis eszközök megalkotásához.
A fémdetektorkapuk életciklusa meglepően hosszú, akár több évtized is lehet. Ez részben a technológia egyszerűségének, részben pedig az üzembiztos kialakításuknak is köszönhető.
Forgó vagy mozgó alkatrészeket nem tartalmaznak, egy esetleges meghibásodásnál modulokat, vagy panelegységeket cserélnek a szervizmérnökök.
A beszerzés előtt, a termék kiválasztásánál ezért érdemes mérlegelni a márkához nyújtott szerviz- és alkatrésztámogatást, illetve a rendelkezésre állást, mert a folyamatos és megbízható üzemeltetés ezek nélkül nem biztosított.

HASZNÁLAT, MŰKÖDTETÉS
Használatuk és működtetésük egyszerű ugyan, de kritikus előfeltétel a szakszerű telepítés és a megfelelő kalibrálás is. Az érzékelés szempontjából ez a két tényező kulcsfontosságú, de hibátlan üzemeltetés szempontjából érdemes a rendszeres felülvizsgálatuk is.
A mai korszerű fémdetektorkapu képességei azonban nem merülnek ki az „egyszerű” fémdetektálásban.
A technológia éllovasa, az olasz CEIA a tradicionális funkciókon felül számos további lehetőséget is kínál. A legmodernebb fémdetektorrendszer már: ■ az áthaladó személyekről vizsgálati fényképes profilt készít, így a rendszeresen náluk tartott tárgyakat,
esetleges beültetett orvostechnikai eszközöket (pl. protézis) beemeli ebbe a profilba és a következő ellenőrzésüknél a kapu már nem ad felesleges riasztást. ■ különbséget tud tenni a mágnesezhető, nem mágnesezhető és az orvosi fémek között. ■ külön tudja jelezni a mobiltelefonokat. ■ képes a Gamma-sugárzás detektálására. ■ véletlen riasztást adhat, amelyekkel a nem detektálható eszközökkel szembeni visszatartó erőt erősíthetjük. ■ képes a saját beállításkonfigurációk elmentésére, így nem csak a beépített
szabványos beállítások közül választhatunk, hanem akár 20 sajátot is készíthetünk. ■ távoli eléréssel tájékoztat az áthaladási statisztikákról, illetve lehetőség van távolról felügyelni, módosítani a kapuk beállításait. ■ távjelzésre, hangjelzések megkülönböztetésére, automatikus kalibrációra, zavarszűrésre is képes.

A megbízható működésben a tapasztalat és folyamatos fejlesztés köszön vissza. A piacvezető jelenlét, a változó és egyre szigorodó, azonban egyre több területen megjelenő szabványosított eljárások pedig folyamatosan emelik a gyártó felé támasztott elvárásokat. A CEIA korszerű fémdetektor kapuinak tudásában és teljesítményében már több mint 50 év kompetencia és innováció jelenik meg. A Magyarországon üzembe helyezett CEIA fémdetektorkapuk száma közel nyolcszáz. A repülésbiztonság, hivatali épületek, kritikus infrastruktúra, bíróságok, magánintézmények, iskolák, rendezvények, üzemek, raktárbázisok, termelőegységek mind-mind régóta
elégedett felhasználói a CEAI fémdetektor kapuinak és a termékekhez nyújtott támogatásnak.


■ További információk: www.zandz.hu
Dudás József, Biztonságtechnikai mérnök Minőségbiztosítási és oktatási menedzser

„A SZERVIZMÉRNÖK MONDJA”
Nemcsak a szervizes kollégák erősíthetik meg azt, hogy a HI-PE MZ Plus egy „örök darab”, hanem a felhasználók is. Nem egy esetben hangzott el, amikor lecserélik a régebbi CEIA kapukat egy fejlettebb szolgáltatási csomaggal működő CEIA detektorra, hogy elrakatják a régit, mert az idő – akár több 10 év – meglátszik ugyan rajta, van pár karcolás vagy ráncnak tűnő kopás, folt az oldalán, de az üzembehelyezéskori színvonalnak megfelelő működés kifogásolhatatlan. Az évek során találkoztunk már több „üzemzavarral”, például targoncával átszúrt oldalpanellel, vihar tépázta kapuval, az oldalába fúrt csavarokkal, de igazi meghibásodás rendkívül ritkán és kizárólag elektronikai problémából adódik. 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet