Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

2011.5. szám


Detektor Pályázat
Detektor Biztonságtechnikai Pályázat 2011. Hirdetmény

Hírek/események
simTD kutatási projekt - Volkswagen
Utazni márpedig kell…  - Zólyomi Zsolt
5 megapixeles Axis fix dóm kamera, kiváló fényérzékenységgel és precíz íriszvezérléssel - Axis

Aktuális


AZ ECO LINE SIA IP ADAPTER (T.E.L.L.)
A távfelügyeleti szolgáltatók jogos elvárása, hogy a lehetô legbiztonságosabb és legkevésbé szabotálható adatátviteli megoldás birtokában nyújthassanak szolgáltatást. A T.E.L.L. ennek szellemében fejlesztette ki legújabb végponti eszközét.
Új rendszerszoftvert dobott piacra az Intellio
Az Intellio Technologies Zrt. több mint hat éve fejleszt intelligens kamerákat és a hálózati videomegfigyelô rendszert vezérlô szoftvert. Az Intellio Video System 2 új köntösben, felhasználóbarát és esztétikus kliensfelülettel teszi még kényelmesebbé a videomegfigyelô rendszer kezelését. Az IVS2 ONVIF specifikált menedzsmentszoftver, így alkalmas más gyártók eszközeinek a vezérlésére is.

Dreher Sörgyárak Zrt. szolgálatban hazánk elsô hibrid járôrautója -  Justice Security Kft.
Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai - Balogh Gábor
Ünnepi közgyűlés
Húsz éves a Magyar Detektív Szövetség
Magyar multicég felügyel egy nigériai olajvállalatot - Lambda-Com Kft.

Konferencia


XVI. OrszágosTulajdonvédelmi Konferencia
Hagyományosan Hajdúszoboszló adott otthont a XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferenciának, amely az „Adatot, vagy  tulajdont védünk?” mottó jegyében született elôadásoknak adott elsôsorban teret és nyilvánosságot. A konferencián 100-150 fô vett részt, köztük állami szervezetek biztonsági vezetôi, bankok biztonsági vezetôi, több megyei kamarai tisztségviselô,  biztonságtechnikai cégek ügyvezetôi, magánnyomozók, szakértôk.
 

Aktuális

Romlott a bûnözési helyzet Budapesten
Az elôzô évhez képes több volt a lopás, a betörés, a kocsifeltörés és rablás is 2010-ben, és ezt részben a gazdasági válság  okozhatta, derül ki a budapesti rendôrfôkapitány 2010-es évrôl készült beszámolójából. Tavaly 43 fôvárosi rendôr keveredett  korrupciós gyanúba, 5-en váltak méltatlanná hivatásukra szolgálaton kívüli magatartásukkal. Egyre több bûnözôt érnek tetten a  rendôrök, a gumibot 61 alkalommal került elô.

Az OLAF 2011-es éves mûveleti jelentése


Biztonságmenedzsment itthon, napjainkban - Zólyomi Zsolt
Ebben a cikkben a biztonságmenedzsment, hazai kialakulásának elôzményeivel, gyökereivel, lényegének értelmezésével, jelenlegi szintjével, a gyakorlatban megvalósuló irányaival, illetve a jövôbeni kívánatos komplex szerepével szeretnék foglalkozni.

Zólyomi Zsolt
Felhasználói trendek
Piaci tendenciák: Analog kontra IP kamerarendszerek - Sonkoly Zoltán
Az IP kamerák értékesítési volumene folyamatosan növekszik a világon, természetesen ez igaz Magyarországra  is. A jelentôsen alacsony árak az analóg rendszerek versenyképességét még több évig garantálják. A világon, és  ezen belül hazánkban is az analóg kamerarendszerek vezetik az eladási statisztikákat.
 Cégbemutató
Prémium szolgáltatás, beruházásigénnyel és mégis olcsóbban? – Justice Security

Akadálymentes közlekedés

EasyRoller – egy korszerû kerekesszék, - Z&Z

Videotechnika


NETAVIS Observer 4.x szoftver – Aspectis
A NETAVIS szoftver a professzionális, zárt láncú biztonsági kamerarendszerek támogatásának megvalósítását tûzte ki célul. Máig ezen a vonalon haladva készült el a szoftver 4.0 verziója, amely az elôzôekhez képest lényegesen felhasználóbarátabb kezelôfelülettel rendelkezik, mint elôdei. A szoftver legújabb verziójáról (4.3.2) igyekszünk lényegesebb információkkal szolgálni azok számára, akik még nem használták ezt a szoftvert.

Távfelügyelet
TellSystem GSM modulok távfelügyeleti szemmel…
Univerzális vezeték nélküli kültéri védelem II. - Optea – Olaszországból
MOON – online ügyfélkezelô rendszer - MOHAnet


UTP videobalunok a minôség jegyében – Polsec
Nehéz dolga van a cikkírónak, ha egy olyan témáról szeretne írni, amirôl már mindenki mindent tud. De bízok benne, hogy a Folksafe videobalun eszközei tudnak még új és érdekes megoldásokat nyújtani az erre nyitott felhasználóknak.

Tűz és behatolásvédelem

Úttörô a tûzoltásban – Siemens
Az elsô szén-dioxid-gázzal oltó rendszerét a Siemens több mint 100 évvel ezelôtt telepítette. A beépített gázzal oltó rendszerek  alapkoncepciója azóta is változatlan, a technológia azonban egyre kifinomultabb köszönhetôen a cég folyamatos  fejlesztômunkájának. E tapasztalat és innováció együttesen biztosítja a Siemens vezetô szerepét az automatikus tûzoltó és  tûzjelzô-berendezések piacán.
 
Vezetékes IP alapú átjelzések a tûzjelzô és a behatolásjelzô központokhoz - VILLBAU
A tûzjelzô központok hiba és riasztás átjelzésére is szigorú elôírások (EN 54–21:2004) vannak,  amellyel valószínûleg minden tûzjelzés fogadására alkalmas fel ügyeleti állomás üzemeltetô is  tisztában van. A szabályozásból két fontos pa ramétert érdemes kiemelni: az elsôdleges útvonalon  10 másodpercen belül kell a jelzésnek megérkeznie és rendelkeznie kell egy másodlagos útvonallal is.
 

Intelligens épületrendszerek
Hagyományos, kontra címezhetô biztonsági világítás - ASM
A hagyományos biztonsági világítás mûködési elve nagyon egy szerû. A lámpatestek központi áramforrásról  mûködnek, áramszünet esetén pedig átváltanak akkumulátoros üzemmódba. Az ellenôrzések alkalmával egyesével végig kell járni valamennyi lámpatestet, ami rengeteg idôt, és energiát emészt fel. Sokszor ezek az ellenôrzések – emberi mulasztásból adódóan – el is maradnak, melyek akár tragédiához is vezethetnek.
Behozhatatlan lemaradás? MÉG NEM KÉSÔ! A JÖVÔ AZ INTELLIGENS OTTHON - SMARTme
Változik a világ! Aki gyorsan reagál, környezettudatos, megérti és alkalmazza az új innovatív technikákat, elônyt és elismertséget szerezhet! A jelen az elektromos rendszerek tekintetében az intelligens otthon.


Mechanikus védelem

Újdonságok, érdekességek a biztonsági ajtók és a biztonsági zárak területérôl II. rész  – PRS Plusz

Behatolásvédelem

SATEL az egyszerûtôl a bonyolultig, azaz a VERSA-tól az INTEGRA-ig - MASCO Kft


Adatvédelem/adatbiztonság
Az adatvédelmi felkészülés mérföldkövei - Dr. Dósa Imre
Eric Berne – Emberi játszmák (játszmaelmélet, játszmák mai világunkban) ÖTÖDIK RÉSZ: JÁTSZMÁK - Asztalos Tibor

Szaktanulmány


A létesítmények mûködtetésének kockázati alapfeltételei - Fialka György
Ahhoz hogy bármilyen értékteremtési mûveletet megkezdhessünk, a végzendô folyamatok mûködésének ideális feltételeit meg kell teremtenünk. Ez létesítmény, eszköz, erôforrás, energiaszolgáltatás, és logisztika feladatai tekintetében, valamint ezek biztonságos mûködésének megteremtése mellett lehetséges csupán. Ezek bármelyikének veszélyeztetése a produktum elôállításának, vagy az elvárt teljesítmény korlátozásának eredményét hozza magával, vagyis az ÉRTÉKTEREMTÉS folyamatának útjában áll.

Fialka György
Seawing kamionparkolómenedzsment - Madák István
Érdekes, szakmai kihívást jelentô feladattal keresték meg a Seawing kft-t. Nyilvános kamionparkoló  beléptetôrendszert kell építeni.
 
Lightfinder technológia - Aspectis - Bata Miklós
Az Axis egy éjjel/nappal látó kamerát arra terveznek, hogy kültéri környezetben vagy beltéren gyenge fényviszony  mellett is jól mûködjön. Egy éjjel/nappali, színes hálózati kamera színes képeket továbbít egész nap.
 
Amerika és a terrorizmus tíz év távlatából - Varga Gergely
2001. szeptember 11. a hidegháború utáni világ legsokkolóbb élménye volt az amerikai társadalom számára.  Tíz év távlatából a végzetes nap emlékei ma is elevenen élnek az amerikaiak emlékezetében, ám az esemény,  és az azt követô reakció megfelelô történelmi kontextusba helyezése, „értékelése” az idô múlásával egyre  inkább lehetségessé válik. Nemcsak a történészek, hanem talán az amerikai társadalom széles tömegei  számára is.
 
 IBSSA hírek


X. SEC-tember
IBSSA Nemzetközi Speciális Továbbképzô Tréning
 

 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet