Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Dr. Gyaraki Károly

A katonai, köztisztviselői feladatoktól az oktatásszervezési, oktatási hivatásig 

Dr. Gyaraki Károly nyugállományú mérnök altábornagy, címzetes egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék oktatója. 

Tanulmányok széles skálája

1944. január 21-én született Nyergesújfalun. Az általános iskolát a Komárom-megyei Bajon, Banán és Tatán végezte, majd 1962-ben a tatai Eötvös József Általános Gimnáziumban érettségizett. 1966-ban a Magyar Néphadsereg Egyesített Tiszti Iskola légvédelmi tüzér szakán avatták hivatásos tisztté, illetve impulzus- és mikrohullámú szaktechnikussá. Egyetemi tanulmányait 1970 és 1974 között az ukrajnai Kijevben folytatta és szerzett légvédelmi rakéta-, villamos- és gépészmérnöki diplomát. 1988- ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián védte meg egyetemi doktori értekezését. 

A katonai pályafutása

Lentiben légvédelmi tüzér szakaszparancsnok, majd Győrben és Kalocsán légvédelmi rakéta ezredparancsnok, illetve, később a Székesfehérváron elhelyezett Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnokságán légvédelmi főnök volt. A rendszerváltás után négy évig az újonnan létrehozott katonai nemzetbiztonsági szolgálat, a Magyar Honvédség Katonai Biztonsági Hivatal vezetőjeként teljesített szolgálatot. Ekkor írta meg kandidátusi értekezését. 1994 és 1998 között a Magyar Köztársaság Kijevi Nagykövetségén, a Katonai Felderítő Hivatal állományában véderő-, katonai- és légügyi attaséként tevékenykedett. 

Köztisztviselői feladatok

1998-tól az első Orbán-kormány által létrehozott Miniszterelnöki Hivatal Biztonság és Védelempolitikai Koordinációs Államtitkárságán látott el – vezető főtanácsosi rangban – kabinetfőnöki beosztást. 2001-től 2004-ig a kijevi nagykövetségen beosztott diplomataként és nemzetbiztonsági összekötőként I. osztályú tanácsosként dolgozott. Külszolgálatból való visszatérése után egy évig még a Miniszterelnöki Hivatal Biztonsági Főosztályán, mint vezető főtanácsos, kormány-főtanácsadó volt és látott el személy-, objektum-, dokumentum-, titokvédelmi-, informatikai- és biztonsági, illetveállam- és védelemigazgatási feladatokat. 

Szakvezetői, oktatási feladatok

2005. július 1-től, nyugdíjasként ipari-, kereskedelmi-, élőerős vagyonvédelmi vállalatoknál és magánnyomozó cégeknél látott és lát el biztonsági-, minőségirányítási-, titok- és személyes adatvédelmi vezetői feladatokat. 2006-tól a Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszékén, később a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékén szerződéses oktatóként (2016-től címzetes egyetemi docensként) vett és vesz részt – az üzleti hírszerzési és elhárítási-, az információvédelmi-, és a minőségirányítási ismeretek című tantárgyak előadójaként – a felsőoktatásban. 

Magas szintű képzések igénye

A Rendőrtiszti Főiskolán még 2005-ben vetődött fel először a rendészeti igazgatási alapszak (BSc) biztonsági szakiránnyal történő kiegészítésének gondolata. A szakirány létesítésének és 2006/2007. tanévtől tervezett indításának indokai között az Európai Unióhoz való csatlakozás és a Bologna folyamatból adódó kötelezettségeknek való megfelelés is szerepelt. Egyre nagyobb igény jelentkezett a személy- és vagyonvédelem, a természeti és a kulturális értékek és más biztonsági területek védelmét ellátó állami szervek és magánszervezetek, szolgáltatók részére felsőfokú rendészeti igazgatásszervező szakképzettségű vezető és munkatársak képzése. Abban az időben a magyarországi felsőoktatási intézményekben ilyen képzés sehol sem folyt. Az egyértelműen jelenlevő össztársadalmi igényre való tekintettel, figyelemmel a Rendőrtiszti Főiskolán – addigi működése során felhalmozott ismeretanyagra, a rendészeti szervek és a polgári rendészeti tevékenységet végző szervezetekkel megvalósult együttműködésre alapozva folytatódott a biztonsági szakirány beindítására irányuló munka. A képzést támogatták az intézmény fenntartója, a Belügyminisztérium, a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a Személyi-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara is. 

A biztonsági szakirány sikertörténete

Az események a várakozásnak megfelelően alakultak, bár csak 2009 szeptemberére teremtődtek meg a képzés feltételei a biztonsági szakirány önköltséges finanszírozás melletti beindítására, a levelező tagozatra, információbiztonsági specifikációra jelentkezett és felvett 13 fő rendőr-, 2 fő nemzetbiztonsági tiszthelyettes és 14 fő polgári személy 6 féléves (3 éves) képzésére. Mára már nyolc évfolyamon 119 fő szerzett kezdetben rendészeti igazgatásszervezői, később magánnyomozó és elektronikai biztonsági-, illetve önkormányzati rendészképesítést.  A végzett hallgatók az általános kompetenciák vonatkozásában rendelkeznek a gyakorlati életben jelentkező feladatok ellátásához szükséges általános műveltséggel, fizikai képességekkel, jogi, közgazdasági, pszichológiai, szociológiai, vezetési és szervezési, valamint informatikai alapismeretekkel és képessé válnak azok alkalmazására, így alkalmasak az adott szervezet menedzsment tagjaként és/vagy alkalmazottjaként csoportvezetői, irányítói, koordinációs, összekötői, stb. feladatok elvégzésére, illetve felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök betöltésére. Megtanulnak legalább egy – szaknyelvi kifejezésekkel bővített, az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges – nyelvet. Megismernek és alkalmazás szinten képessé válnak informatikai, kommunikációs és biztonságtechnikai berendezések alkalmazásában való eligazodásra.  A szakmai kompetenciákat illetően képessé és alkalmassá válnak meghatározott – helyi vezetői, tervezői, szervezői, végrehajtói, információgyűjtési, elemzési értékelési és tájékoztatói – feladatok ellátására a személy- és vagyonvédelem, az objektum-, dokumentum-, informatikai- és kommunikációs biztonság, a biztonságtechnika, üzleti hírszerzés és elhárítás, a magánynyomozás, a minőségirányítás, a munkaügy, a munkavédelem, a munkaerő-gazdálkodás, a tűz- és környezetvédelem, a vagyonbiztonság, a polgárvédelem és a katasztrófa- elhárítás területén.

K. M.

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet